Geschiedenis

-        Oorsprong

-        Op zoek naar C’s

-        Cremer bureau voor mechanisatie

-        Verhuizing

-        Nieuwe bedrijfstakken

-        Van de Bollenstreek tot wereldwijd

-        Toekomst

 

Oorsprong

Voor de oorsprong van Cremer gaan we terug naar 1948. Fred Cremer senior (de vader van de huidige eigenaar) was werkzaam in een  autogarage in Amsterdam waar veel bollenkwekers kwamen voor service aan en reparatie van hun auto. Het waren voornamelijk Amerikaanse auto’s, waarvan zo vlak na de oorlog te weinig  onderdelen voorhanden waren. Er was veel inventiviteit voor nodig om de auto’s te laten rijden. De handigheid van Fred Cremer hierbij viel een aantal van de bollenkwekers zó op, dat zij hem vroegen of hij niet een bloembollentelmachine zou kunnen uitvinden. Jaarlijks waren er honderden mensen nodig  om de bloembollen met de hand  te tellen. Buiten de hoge kosten die dit met zich meebracht was het ook erg saai werk en werden er veel fouten gemaakt.

 

Het intrigeerde Cremer zo, dat hij op onderzoek uitging in deze voor hem nieuwe wereld. In het najaar van 1948 startte hij met de eerste ontwerpen. Met zijn eerste schetsen meldde hij zich bij een stichting die geld verstrekte voor nieuwe ontwikkelingen in het bloembollenvak. Helaas, het ontwerp werd van tafel geveegd met de melding dat diverse technische universiteiten en andere onderzoeksinstellingen al veel onderzoek hadden gedaan naar dit onderwerp. De conclusie van al deze onderzoeken was dat het automatisch tellen van bloembollen nooit zou lukken. De uitdaging werd nu des te groter voor Cremer.

 

Via een oom kwam Cremer in contact met een metaalfabriek in Groningen die het enthousiasme van Cremer wel kon waarderen. Hij mocht zijn ontwerp verder uitwerken en vervolgens bouwen. In oktober 1949 werd de eerste lineaire 10-kanaals bloembollentelmachine gedemonstreerd aan de markt. De introductie van deze machine, die volledig elektro-mechanisch was, was een doorslaand succes. In twee dagen verkocht hij 30 machines. Hiermee was het bedrijf Cremer ontstaan.

 

Op zoek naar C’s

De eerste telmachines die geproduceerd werden in Groningen, moesten allemaal geleverd worden in de Bollenstreek. Om toch stand-by te kunnen staan, in het geval er problemen zouden ontstaan met de machines, was Fred Cremer genoodzaakt in de Bollenstreek te verblijven. Daarom huurde hij tijdens het bloembollenseizoen een kamertje midden in de Bollenstreek. Telefoons waren nog schaars in die tijd, dus werd er met klanten  afgesproken dat zij een paal met een grote C van Cremer in de tuin zouden zetten wanneer zich problemen met de machine zouden voordoen. Wekenlang reisde Fred Cremer senior door de Bollenstreek op zoek naar C’s.

 

Cremer bureau voor mechanisatie

Doordat Cremer bij de bedrijven binnenkwam, kreeg hij steeds meer inzicht in  het bloembollenvak. Hij zag  dat er veel handelingen werden verricht die geautomatiseerd konden worden. In de loop van de tijd heeft hij hiervoor vele nieuwe producten ontwikkeld en in de markt gezet. Voorbeelden hiervan zijn inspectiebanden, speciale Paternoster liften, stapelaars, loofzaagmachines, enz. Veel van deze producten worden  ook vandaag de dag nog volop gebruikt in het bollenvak. Begin jaren 50 werd de bedrijfsnaam Cremer veranderd in de naam Cremer Bureau voor Mechanisatie.

 

Verhuizing

Alle producten die Cremer op de markt bracht, werden geproduceerd bij het bedrijf in Groningen waar Cremer een overeenkomst mee had. Cremer zelf woonde daar ook, maar er was inmiddels ook een gezin. Om  hen niet de hele zomer te hoeven missen, verhuisde het gezin tijdens de zomermaanden mee naar de bollenstreek. Erg praktisch was dit niet en in 1958 besloot de familie definitief te verhuizen van Groningen naar de Bollenstreek.

 

 Ze kochten een huis met een grote garage waar Cremer zijn ontwikkelingen kon voortzetten. Zo werd in 1963 de eerste elektronische telmachine op de markt gebracht, waarmee de mogelijkheden van de telmachines enorm werden vergroot. De fabricage in Groningen bleek ook niet erg praktisch meer. In 1967 huurde Cremer een schuurtje in Noordwijkerhout waar hij dichter bij huis zijn machines kon bouwen. Er werd een aantal medewerkers aangetrokken en de eerste fabricagemachines werden gekocht.

 

Het pandje bleek al snel te klein en in 1972 kocht Cremer een oude bollenschuur in Lisse,  die werd omgebouwd tot machinefabriek. Hierdoor ontstond er ook meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen zoals bakkenstapelaars, bloembollen inpakautomaten, kaarthechtmachines, enz.

 

Nieuwe bedrijfstakken

Ondertussen werd er een voorzichtige stap gezet naar andere industrieën zoals de zoetwaren- en staalindustrie. De naam Cremer bureau voor Mechanisatie werd in 1970 veranderd in Cremer Speciaalmachines B.V. In 1978 kwam Fred Cremer junior (de huidige eigenaar) in het bedrijf werken en werden langzaamaan ook industrieën buiten de bloembollenindustrie bediend. In 1979 kocht Cremer een braakliggend stuk land tegenover de bestaande fabriek waarop vervolgens een nieuw bedrijfspand werd gebouwd.

 

De uitbreiding naar nieuwe industrieën bleek succesvol te zijn. Ook andere bedrijfstakken bleken behoefte te hebben aan het tellen van producten. Al snel wisten bedrijven in o.a. de onderdelen-, farmaceutische-, diepvries-, zeep- en broodjesindustrie uit de gehele wereld de weg naar Cremer te vinden.

 

Na de overname door Fred Cremer junior in 1985 werd een aantal activiteiten voor de bloembollenindustrie afgestoten, zodat het bedrijf zich volledig kon concentreren op het ontwikkelen en fabriceren van tel- en verpakkingssystemen. Productieprocessen moesten vereenvoudigd worden om de vraag naar tel- en verpakkingssystemen voor verschillende industrieën aan te kunnen. Er werden modernere fabricagemachines aangeschaft. Zo kwam er in 1986 een lasersnijmachine (de tweede in Nederland) en niet veel later de eerste CNC gestuurde machines.

 

In 1990 werd Cremer Ontwikkeling B.V. opgericht. Het doel van deze onderneming was het voortdurend verder ontwikkelen van nieuwe mechanische- en elektronische oplossingen ten behoeve van tel- en verpakkingssystemen. Deze afdeling is heden ten dagen nog steeds een belangrijke factor in het bedrijf.

 

In 1998 werd Cremer Services B.V. opgericht. Deze onderneming richtte zich volledig op het verlenen van service op de door Cremer Speciaalmachines B.V. geleverde machines. Eén jaar later betrokken zij een nieuw gebouwd bedrijfspand in Noordwijkerhout waar zij geheel zelfstandig hun werkzaamheden konden uitvoeren.

 

Beide bedrijfspanden werden te klein om aan de vraag naar machines te kunnen voldoen. Inmiddels was er een stuk grond aangekocht om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Terwijl Cremer bezig was met bouwplannen voor de uitbreiding, kreeg zij in 2006 de mogelijkheid om het failliete bedrijf Hachmang over te nemen. Een uitbreiding die zeer welkom was, want niet alleen kwam er meer ruimte voor de productie, maar ook een twintigtal vakbekwame mensen konden in één keer worden aangenomen.

 

Cremer heeft in haar historie bewezen wereldwijd een betrouwbare partner te zijn voor menig bedrijf bij het oplossen van vul- en verpakkingsproblemen. Door de betrouwbaarheid van de systemen en de nog altijd toenemende naamsbekendheid over de gehele wereld, groeit de vraag naar Cremer machines. Hierdoor is sinds enige tijd de beschikbare ruimte in de drie panden alweer te krap.

 

In 2008 werd er een plan opgezet voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor en een nieuw productiecentrum. Het hoofdkantoor is in de loop van 2010 betrokken en in medio 2015 heeft Cremer de nieuwe productiefaciliteit in gebruik genomen. Met een oppervlakte van 13.000 m2 en uitgerust met de nieuwste technieken, beschikt Cremer over een zeer moderne werkomgeving die uniek te noemen is.

 

Van de Bollenstreek tot wereldwijd

Wat Cremer uniek maakt binnen de verpakkingswereld is dat zij het volledige productieproces, van ontwikkeling tot en met productie, in eigen beheer houdt. Verkoop en advisering, ontwikkeling van mechanica en elektronica, engineering, productie van mechanica, elektra en elektronica, assemblage en service: dit alles wordt in huis gedaan. Ondanks dat het bedrijf in de loop der  jaren behoorlijk is gegroeid, blijft het in de basis een familiebedrijf waar teamwork hoog in het vaandel staat.

 

Voor alles wat verpakt of geteld moet worden, kan Cremer een machine op maat maken. Een producent meldt zich met een product dat hij exact geteld wil verpakken en Cremer ontwerpt en bouwt vervolgens de gewenste machine. Zowel kleine als grote bedrijven (zoals Nestlé, Unilever en Henkel) werken met Cremer telmachines. Het afzetgebied van Cremer reikt letterlijk tot alle uithoeken van de wereld. Het hoofdkantoor, de productiebedrijven en de serviceafdeling zijn vlak bij elkaar gevestigd in Nederland. Daarnaast beschikt Cremer over een verkoopkantoor in Groot-Brittannië/Ierland en een uitgebreid netwerk van distributeurs en agenten over de hele wereld.

 

Toekomst

Producenten stellen steeds hogere eisen aan hun eindproducten. Om hier aan te kunnen voldoen worden ook hoge eisen gesteld aan de machines die dit moeten realiseren. Doordat Cremer continu inspeelt op de nieuwe eisen en wensen van afnemers groeit haar markt jaarlijks. Hierdoor is Cremer constant op zoek naar nieuwe medewerkers om het team te versterken.

Geschiedenis 6

 

 

Leave a Reply